Studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting bestaat in Brugge uit studentenkamers en studentenstudio’s. Beide vormen mogen enkel bewoond worden door personen die ingeschreven zijn bij een instelling van hoger onderwijs en als hoofdbezigheid daar lessen volgen, of schoolverlaters van het hoger onderwijs die de wachtperiode doorlopen in toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en latere wijzigingen.

Studentenstudio’s verschillen door hun mate van uitrusting van studentenkamers. Waar studentenstudio’s beschikken over een eigen kookuitrusting, eigen toilet én eigen douche of bad, missen studentenkamers minstens één van deze functies en wordt deze dan gemeenschappelijk voorzien.

 

Studentenkamers verhuren

Je vindt alle informatie over het realiseren en uitbaten van studentenkamers op de website van stad Brugge: www.brugge.be/verhuren-aan-studenten

Studentenstudio’s realiseren

Studentenstudio’s moeten in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige wetgeving en de Vlaamse Wooncode (met bijhorende besluiten). Wanneer je studentenstudio’s wil realiseren ga je na of dit op de gewenste locatie stedenbouwkundig mogelijk is. Hiervoor kan men stedenbouwkundige informatie inwinnen bij de dienst ruimtelijke ordening van Stad Brugge (www.brugge.be/stedenbouwkundige-informatie-2). Er is steeds een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning vereist om een studentenstudio te realiseren.

Je informeert bij de woondienst naar de kwaliteitseisen die van toepassing zijn op studentenstudio’s. Contacteer hen via [email protected] of op afspraak in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge – T 050 44 80 00

Vragen? Stuur ons een bericht.

Pin It on Pinterest